در این بخش که از تاریخ 13 اسفند 1400 (1 شعبان 1443) راه اندازی شده، می توانید پخش زنده ومستقیم مسجد جمکران را تجربه کنید؛ التماس دعا

پخش زنده