مضرات محصولات تراریخته

مستند دانه های مرگ | مضرات محصولات تراریخته

مضرات محصولات تراریخته ( محصولات اصلاح شده ژنتیکی ):

مهندسی ژنتیک فرآیندی است که طی آن دانشمندان ژن هایی را از یک گونه گرفته و به DNA گونه ای دیگر تزریق می کنند.

هر مطالعه ای که در زمینه تأثیر غداهای اصلاح شده ژنتیکی انجام شده نشانگر این است که به قسمت های مختلف بدن صدمه زده و باعث مشکلات خطیری چون ناباروری، نقص در سیستم ایمنی بدن، ایجا حفره هایی در مجراهای جی آی و نقص سیستم چندگانه بدن می شود.

مفهوم کلی ارگانیزم های تغییر یافته ژنتیکی یعنی یک نقشه فریبنده در زندگی بر روی کره خاکی.

از شرکت چندملیتی مونسانتو چه میدانید؟

در این ویدئو به بررسی محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی پرداخته شده است . . .

منبع: تلویزیون اینترنتی مستضعفین

حتما بخوانید:   هر کجا شعله دیدیم داغ ما تازه تر شد

پاسخ دهید

بالا
CLOSE
CLOSE

قبل از همه مقالات وبسایت را بخوانید . . .

مطمئنا برای شما هرزنامه نخواهیم فرستاد!

باتشکر، عضویت شما انجام شد

ورود شما را به جمع اعضاء خبرنامه وبسایت تبریک عرض می کنیم!

حمایت مالی