افزایش کانال ها و صفحات مجازی خاکریز فرهنگی وارثین | کانال خاکریز فرهنگی وارثین

افزایش کانال ها و صفحات مجازی خاکریز فرهنگی وارثین

همزمان با ایام نوروز، به منظور گسترش فعالیتها، کانال ها و صفحات مجازی خاکریز فرهنگی وارثین (در سامانه اشتراک محتوای زائران «وابسته به آستان قدس وضوی» و شبکه اجتماعی تبیان راه اندازی و تعداد آنها در فضای مجازی) افزایش یافت؛ لذا…

ادامه مطلب . . . افزایش کانال ها و صفحات مجازی خاکریز فرهنگی وارثین
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی