تأثیرات مخرب سلفی روی انسان‌ها

تأثیرات مخرب سلفی روی انسان‌ها

به‌تازگی یک عکاس در راستای تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که نوجوانان سلفی‌های خود را بر اساس مدل‌های ایده آل ارائه‌شده برای شبکه‌های اجتماعی ویرایش می‌کنند.

ادامه مطلب . . . تأثیرات مخرب سلفی روی انسان‌ها
تله شبکه های اجتماعی

تله شبکه های اجتماعی

با فراگیر شدن شبکه های (ضد) اجتماعی، متأسفانه بسیاری از افراد بجای رسیدگی و پرداختن به امور اصلی زندگی، خود را در تله شبکه های اجتماعی گرفتار ساخته اند. بدون اینکه حتی لحظه ای به عواقب این کار فکر کنند؛

ادامه مطلب . . . تله شبکه های اجتماعی
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی