انتشار مقالات در شبکه های اجتماعی جهانی

اضافه شدن قابلیت اشتراک گذاری بخشی از متن مقالات

باتوجه به درخواست تعدادی از کاربران مبنی بر اضافه شدن قابلیت اشتراک گذاری بخشی از متن مقالات به جای کل مقالات، این قابلیت به خاکریز فرهنگی وارثین افزوده شد. لذا

ادامه مطلب . . . اضافه شدن قابلیت اشتراک گذاری بخشی از متن مقالات
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی