افتتاح شبکه ایران کالا

افتتاح شبکه ایران کالا با هدف تبلیغ برای کالا و خرید ایرانی

افتتاح شبکه ایران کالا – شبکه تلویزیونی ایران کالا، که از تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پخش آزمایشیش شروع شده بود، دیشب، باهدف تبلیغ برای کالا…

بیشتر ببینید افتتاح شبکه ایران کالا با هدف تبلیغ برای کالا و خرید ایرانی
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی