مادرانی که سلامت کودکشان را فدای تاریخ تولد لاکچری می‌کنند!

مادرانی که سلامت کودکشان را فدای تاریخ تولد لاکچری می‌کنند!

متأسفانه یکی دو سال است که برخی والدین به جای آنکه سلامت نوزادشان برایشان مهم باشد تاریخ تولد لاکچری داشتن نوزاد برایشان مهم است که…

بیشتر ببینید مادرانی که سلامت کودکشان را فدای تاریخ تولد لاکچری می‌کنند!
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی