فواید نماز های پنجگانه

فواید نماز های پنجگانه

نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند. در این مقاله…

ادامه مطلب . . . فواید نماز های پنجگانه
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی