تحلیل مضحک کارشناس شبکه وهابی کلمه درباره اسم کشور لهستان

تحلیل مضحک کارشناس شبکه وهابی کلمه درباره اسم کشور لهستان

شبکه وهابی کلمه که با پول عربستان سعودی از لندن پخش می‌شود با ساخت برنامه‌های مختلف در پی انتشار ایدئولوژی سلفی گری است و بسیاری…

ادامه مطلب . . . تحلیل مضحک کارشناس شبکه وهابی کلمه درباره اسم کشور لهستان
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی