مضرات محصولات تراریخته

مستند دانه های مرگ | مضرات محصولات تراریخته

مضرات محصولات تراریخته ( محصولات اصلاح شده ژنتیکی ): مهندسی ژنتیک فرآیندی است که طی آن دانشمندان ژن هایی را از یک گونه گرفته و به DNA گونه ای دیگر تزریق می کنند.

ادامه مطلب . . . مستند دانه های مرگ | مضرات محصولات تراریخته
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی