توصیه های ایمنی برای روز های برفی

توصیه های ایمنی در روزهای برفی

با توجه به برودت هوا و بارش نزولات آسمانی در اغلب نقاط کشور، بر آن شدیم تا در این مقاله توصیه های ایمنی برای روز های برفی را منتشر کنیم. البته لازم به ذکر است که این مقاله عینا، در…

ادامه مطلب . . . توصیه های ایمنی در روزهای برفی
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی