مسابقه نظرسنجی

مسابقه نظرسنجی

همان طور که در اطلاعیه رونمایی از تارنمای اختصاصی بخش فرهنگی وبسایت علمی فرهنگی آموزشی مهدی گفتیم، عنوان تارنمای سنگر فرهنگ یعنی «(تی فرهنگ)» که مخفف عبارت ترشیزفرهنگ می باشد، به صورت موقت برای این تارنما انتخاب شده است. در واقع از…

ادامه مطلب . . . مسابقه نظرسنجی
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی