راهپیمایی مردم بصره در حمایت ایران

راهپیمایی گسترده مردم بصره در حمایت از ایران

مردم بصره با برپایی یک راهپیمایی گسترده، ضمن ابراز انزجار از حوادث اخیر بر روابط قوی بین عراق و ایران تاکید کردند.

ادامه مطلب . . . راهپیمایی گسترده مردم بصره در حمایت از ایران
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی