شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط تارنما

شرایط و ضوابط تارنما همان تعهدات متقابل ماوشما عزیزان میباشند که بهره مندی ازخدمات وامکانات تارنما بمنزله پذیرش آنهاست: کاربران و مخاطبان تارنما، موظف به رعایت کلیه مفاد شرایط و ضوابط وبسایت علمی فرهنگی آموزشی مهدی هستند.

ادامه مطلب . . . شرایط و ضوابط تارنما
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی