کار خداپسندانه ای که پزشکان انجام داده اند

کار خداپسندانه ای که پزشکان شیرازی انجام دادند

گروهی از پزشکان شیرازی در رابطه با خانواده‌ای شیرازی که قادر به پرداخت هزینه درمان بیماری مغزی فرزندشان نبودند کار خداپسندانه ای انجام داده اند که خاکریز فرهنگی وارثین با هدف ترویج و نشر اعمال خداپسندانه گزارش آنرا در قالب…

ادامه مطلب . . . کار خداپسندانه ای که پزشکان شیرازی انجام دادند
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی