تولد زمین

بنگر که چگونه فرش خاکی زمین از زیر خانه کعبه می گسترد؛ همان جا که مرکز طواف های هفت گانه است؛ هفت مرحله برای تکامل انسان! و اینک خاک ظرفیت و اصالت می یابد که قدم گاه انسان های آسمانی…

ادامه مطلب . . . تولد زمین
خاکریز فرهنگی وارثین | خاکریز فرهنگی | خاکریز | چرا باید رو به کعبه نماز بخوانیم؟ | چرا باید رو به قبله بخوابیم | چرا باید رو به قبله نماز بخوانیم | چرا باید رو به کعبه نماز بخوانیم | چرا باید رو به قبله خوابید | دلیل علمی رو به قبله نماز خواندن | علت خواندن نماز به سمت قبله | چرا رو به کعبه نماز می خوانیم | فلسفۀ رو به کعبه ایستادن به هنگام نماز | چرا نماز میخوانیم دلیل علمی | چرا به طرف قبله نماز می خوانیم | منظور رو به قبله بودن چیست

چرا باید رو به کعبه نماز بخوانیم؟

چرا باید رو به کعبه نماز بخوانیم؟ | همه ما مسلمانان چه سنی و چه شیعه می‌دانیم که برای اقامه نماز باید سمت کعبه بایستیم. در زمان حج باید به دور کعبه طواف نماییم و آن را برای خود قبله‌ای…

ادامه مطلب . . . چرا باید رو به کعبه نماز بخوانیم؟
CLOSE
CLOSE
حمایت مالی